A Vácrátót téri Tagóvoda alapításának éve 1984. Óvodánk Rákospalota kertvárosi részén fekszik, családi házas és kis lakóteleppel körülvett környezetben. 2017-ben egy átszervezés során létrejött 6 óvoda összevonásával a Rákospalotai Összevont Óvoda.

Tagóvodánk 4 csoportos és 100 fő befogadására alkalmas. Az udvar zöld területe 7900 m2, melyből a beépített terület 780 m2. A Tagóvodánkban 4 óvodai csoportunk közül 3 vegyes életkorú, a 4. csoportunk nagycsoportos korú gyermekekből tevődik össze.

Óvodánkban jelenleg 8 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 4 dajka, 1 konyhai dolgozó és 1 kertgondozó tevékenykedik. Nevelő munkánkat segíti egy pszichológus (heti 2 alkalommal) és egy logopédus (heti 2 alkalommal).

2010-ben a szülők segítségével létrejött Tagóvodánk alapítványa:
Gyerekpalota Alapítvány.

Térítésmentes szolgáltatások: Hittan, Logopédia, Pszichológiai tanácsadás.

Térítéses szolgáltatások: Néptánc, Akrobatikus rock- and-roll, Judo, Angol, Sakk, Mozgásfejlesztő torna.

Évközben többször megyünk sétálni, évente kétszer kirándulunk. Minden évben ellátogatunk a bábszínházba és az állatkertbe.

Az óvodai nevelésről:

Óvodai életünket a természethez, környezetünkhöz és a hagyományainkhoz fűződő szoros kapcsolattartás jellemzi.

Elsődleges célunk a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete és szeretete, egyéni képességeiknek és személyiségüknek megfelelő ütemben történő fejlesztése, változatos élmények és tevékenységek biztosításával. A játékot értéknek tekintjük, a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenységének. Kiemelten ügyelünk mozgásigényük kielégítésére, a testi képességeik fejlesztésére, valamint az egészséges és környezettudatos nevelésükre. A munka jellegű tevékenységet a játék mellett személyiség fejlesztés egyik eszközének tekintjük. Munkavégzés közben fejlesztjük a gyermekek kooperatív készségeit, képességeit, tulajdonságait. Gyermekeinket az élményekre épülő tevékenységek által első sorban az érzelmi intelligencia fejlesztése révén kívánjuk az iskolai életre alkalmassá tenni. Kiemelt figyelmet fordítunk mind a tehetséges mind az alul teljesítő gyermekekre egyaránt. Nevelő munkánkat fejlesztő-pedagógus, logopédus, pszichológus és utazó gyógypedagógus segíti. Játékos tanulással, egyéni képességfejlesztéssel szeretnénk elérni azt, hogy óvodásaink kudarc nélkül kezdhessék el az iskolát. Napirendünk folyamatos, melyben a legtöbb időt az örömteli játékra, játékos tevékenységekre fordítjuk.

Kiemelt nevelési területeink a mozgás, anyanyelvi nevelés, érzelmi nevelés, környezeti nevelés, néphagyomány-őrzés. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődését segítik, a mozgásos játéklehetőségek, a jól felszerelt tornaterem, a nagy udvar és a rendszeres sportfoglalkozások. Célunk, hogy az Óvodánkba járó gyermekek szeretetben, érzelmi biztonságban, élményekkel gazdagodva élvezzék az óvodai éveket. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyerekeket sokoldalúan és komplexen fejlesszük, és minden gyermek egyéni adottságainak, képességeinek megfelelően önmagához képest fejlődjön.

A környező világot tevékenységekbe ágyazva cselekedtetés és tapasztalatszerzés során ismerjék meg.

A gyerekek fejlesztését játékba integrált tanulással valósítjuk meg.

Óvodai nevelésünk célja: a gyerekek sokoldalú, harmonikus személyiség-fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően.

A szülőket társnak tekintjük. Meggyőződésünk, hogy a pedagógusoknak és a szülőknek együttesen kell részt venniük gyermekük nevelésében.
 

A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” (Gárdonyi Géza)

 

Ambrus Károlyné
Tagóvoda vezető