TÁJÉKOZTATÓ óvodai beiratkozáshoz

 

Beiratkozási tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezése szerint az óvodába járás három éves kortól napi négy órában kötelező. Azt a kisgyermeket, aki adott év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a szülő köteles beíratni a közzétett időpontban.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2019. május 6 - 10.

Beiratkozáshoz szükséges iratok

• Gyermek és a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

• A gyermek TAJ kártyája.

• Születési anyakönyvi kivonat.

• Nem magyar állampolgár kiskorú Magyarország területén tartózkodásának jogcím igazolása.

• A sajátos nevelési igényű gyermek szakértői bizottsági véleménye.

• Jelentkezési lap.

• Adatkezelési és a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat.

Ha körzeti óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a beiratkozáshoz szükséges papírokkal a beiratkozás időpontjában be kell menni a körzetes óvodába.

Az óvodák felvételi körzetéről részletesen tájékozódhat a www.bpxv.hu honlapon.

Ha nem a körzeti óvodába kívánja beíratni a gyermekét (ez kerületen belüli, kerületen kívüli, és a nem önkormányzati óvodák esetében is egyaránt érvényes), akkor el kell menni a kiválasztott óvodába a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokkal. A beiratkozást követően kérem, keresse fel a körzetes óvodát, és adjon tájékoztatást arról, hogy melyik óvodába íratta be a gyermekét.

Felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól a jegyző a szülő kérelmére a körzeti óvoda vezetőjének, és a körzeti védőnőnek egyetértésével a gyermek ötéves koráig adhat. A felmentésre szolgáló kérelem megtalálható a www.bpxv.hu honlapon.

Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről a szülő köteles 2019. június 5-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A külföldi jogviszonyról, igazolás bemutatása szükséges. Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán. A beiratkozással kapcsolatos kérdéseivel megkeresheti közvetlenül az óvodákat, és a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályát. (06-1/305-3128, intezmenyfelugyelet@bpxv.hu)

 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

 

Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásához

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Nyilatkozat a beiratkozáshoz

Jelentkezési lap 2019-2020