Intézményünk a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda

2017. augusztus 1-én jött létre, mint önálló jogi személy. Tagóvodáink Rákospalota csendes, nyugodt környezetében találhatók. Hat tagóvodában 29 csoport működik. Belső helyiségeink hangulatosak és színesek, tükrözik az óvodapedagógusaink, és az itt dolgozók igyekezetét abban, hogy minél ízlésesebb és kedvesebb birodalmat hozzunk létre az ide járó gyermekeinknek. Udvaraink rendezettek, alkalmasak arra, hogy a gyermekek mozgásigényét kielégítsék.

Nevelőmunkánkat meghatározza a szabad játék, játékba integrált tanulás, mozgásfejlesztés az anyanyelvi nevelés, hagyományőrzés és a jeles napok, illetve a  mindent átfogó környezettudatos nevelés. A nevelés folyamatában törekszünk a tevékenység központúságra, és komplexitásra. Mindezeket nyugodt, derűs családias légkörben valósítjuk meg.

Olyan óvodai élet megteremtésére törekszünk amely

  • a természeti és társadalmi természettel szoros kapcsolatban van,
  • értéket teremt és közvetít,
  • szeretetteljes légkört sugároz, biztonságérzetet nyújt
  • érzelmekben, élményekben, tevékenységekben gazdag,
  • tiszteletben tartja a gyermek jogait, egészségét, érdeklődését, autonómiáját, és adottságait.

Küldetésnyilatkozatunk

A családi nevelést kiegészítve vállaljuk a 3-7 éves gyermekek nevelését, fejlesztését az iskolába lépésig.

Fontos számunkra, hogy minden tagóvodánkban:

  • örömteli, boldog éveket biztosítsunk óvodásaink számára,
  • igényesen, felkészülten minden lehetőséget kihasználva dolgozzunk,
  • a szülőkkel kialakított partnerkapcsolatot elmélyítsük