Adatvédelem

 

 

 

 

A Budapest Főváros XV. kerület  Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a tájékoztató(k)ban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki.

Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatásokban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében az adatkezelő (Székhely: 1151. Budapest, Szövőgyár utca 24. (honlap: http://rakospalotaiovi.hu/ ) az adatkezelő.

 

Elérhetőségeink:

levélben: a Rákospalotai Összevont Óvoda címén: 1151. Budapest, Szövőgyár utca 24.
e-mailben: az
szekhelyovi@rakospalotaiovi.hu  e-mail-címen,
telefonon: a  +36-1/306-3174 számon nevének és elérhetőségének megadásával
személyesen: a Rákospalotai Összevont Óvoda címén: 1151. Budapest, Szövőgyár utca 24.
adatvédelmi felelős:
adatvedelem@rakospalotaiovi.hu

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elérhetőségen: adatvedelem@rakospalotaiovi.hu

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet az alábbi Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5
Telefon: +36 1 391 1400
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 

Adatkezelési tájékoztató(ka)t alább közvetlenül megnyithatja:

 

Weboldal adatkezelési tájékoztató